Университетът на Твенте е единственият университет в Нидерландия с реално работещ университетски комплекс. Университетският комплекс е голям район, в който се намират всички учебни сгради, съоръжения и лаборатории, и където се провежда преподаването и научно-изследователската дейност – това е една много безопасна среда за обучение и живот. В университетския комплекс студентите могат да намерят жилище, да напазаруват плодове и зеленчуци, да спортуват, да хапнат или да излязат вечерта. Университетският комплекс създава една абсолютно уникална атмосфера. Това прави Университета на Твенте толкова специален. Близо 2000 студенти живеят в университетския комплекс и всеки ден в района на комплекса се намират близо 8500 студенти.