Като участник в Erasmus+ програмата, Университетът на Твенте предлага обмени с множество университети-партньори в България. Обмен е възможен само с университети, които са официални партньори на УТ. В това обяснение ще откриеш цялата нужна информация относно процедурата по кандидатстване за обмен.

Пакетите на УТ за учебен обмен са балансирани, последователни, добре структурирани и самостоятелни програми с учебни дисциплини, изучавани през последната година от следването за бакалавърска степен. Изберете ли един от тези пакети, повече няма да се тревожите дали сте избрали правилните учебни дисциплини или дали програмата ви е подредена така, че да не се припокриват лекции. Просто кандидатствайте за пакет, който подхожда на учебната ви подготовка и интереси, за да сте сигурни, че програмата ви за обмен, носеща 30 европейски кредита (ЕК), е добре балансирана. Обикновено тези пакети са достъпни за студенти, които успешно са завършили първите две години от бакалавърската си програма.

Защо това е от интерес за вас?

  • Структурираните пакети, носещи 30 ЕК, дават възможност за лесен избор на програма.
  • Всички предлагани учебни дисциплини са на равнище последна година от следването за бакалавърска степен
  • Не е нужно да се местите от едно място на друго, тъй като всички лекции се провеждат в университетския комплекс.
  • Не се налага да плащате учебни такси в допълнение към плащанията във вашето учебно заведение.

Ето няколко примера за предлаганите от нас пакети за обмен: