See Учебни програми

Програми за магистър нанауките (MSc)

Нидерландската система за висше образование се радва на добра международна репутация благодарение на учебните методи, основани на проблеми, които учат студентите да анализират и самостоятелно да решават практически проблеми, както и да акцентират върху самообучението и самодисциплината, като подготвят студентите за предстоящите изпълнени с предизвикателства кариери. Университетът на Твенте предлага  Програми за магистър на науките в области, простиращи се от техническите и естествените науки до науките, изучаващи поведението и управлението. Всичките ни програми за магистърска степен водят до присъждането на званието Магистър на науките (MSc.)

Ето няколко примера за предлаганите от нас Програми за магистър на науките на английски език:

Технически и естествени науки


Бизнес и управление

Социални и поведенчески науки