See Учебни програми

Възможности за докторантура (phD)

За разлика от много други държави, повечето студенти с докторска степен в Нидерландия са служители на стаж, които често работят пряко за университета. Научно-изследователските проекти се определят от ръководителя на научно-изследователската група, който след това набира завършили студенти, които да извършват научно-изследователска дейност по проекта. Ако се предлага докторантура в научно-изследователска област по ваш избор, учтиво ви каним да кандидатствате за свободното място. Свободните места за докторантура в Университета на Твенте, включително свързаните с Школата за магистратури и докторантури на Твенте, се публикуват на уеб сайта, на който се обявяват свободните места.


Собствено финансиране и стипендии

Също така можете да се включите в програма на Школата за магистратури и докторантури като докторант със собствено финансиране или с международна стипендия. В този случай научно-изследователските проекти се стартират въз основа на предложения, представени от завършили студенти като част от тяхната процедура по кандидатстване. Преподавател в съответната област трябва да изяви интерес към кандидата и предлаганата научно-изследователска линия.

Преди предложение за научно-изследователски план да бъде взето под внимание, трябва да е ясно, че кандидатът планира да кандидатства за стипендия с гарантирано финансиране.

Моля, имайте предвид, че Университетът на Твенте не предлага други стипендии или подобно финансиране за докторанти, освен за споменатите по-горе свободни места.