Το Πανεπιστήμιο του Τβέντε προσφέρει υποτροφίες σε φοιτητές και φοιτήτριες με άριστες επιδόσεις, οι οποίοι/ες γίνανε δεκτοί/ες σε ένα από τα προγράμματα σπουδών του πανεπιστημίου μας. Οι υποτροφίες αυτές ποικίλουν και παρέχονται είτε από κρατικούς οργανισμούς ή/και από ιδιώτες και ιδιωτικές επιχειρήσεις-οργανισμούς. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να κοιτάξετε στις παρακάτω ενότητες:

Πέραν των παραπάνω επιλογών, μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες για υποτροφίες στην επίσημη σελίδα Σπουδές στην Ολλανδία. Συγκεκριμένα, στην προαναφερθείσα ιστοσελίδα, μπορείτε να βρείτε μια θεματική ενότητα για το Πανεπιστήμιο του Τβέντε.