Dacă sunteţi cetăţean al unei ţări UE/SEE va trebui să plătiţi aşa-numita o taxă de școlarizare. Această taxă este stabilită şi subvenţionată de guvernul olandez. Taxa de şcolarizare legală se aplică majorităţii, dar nu tuturor ţărilor UE/SEE şi/sau programelor de masterat (consultaţi şi „Taxa de şcolarizare instituţională”).

Pentru mai multe detalii și cât mai exact este taxa de școlarizare găsiți pe acest link