University Colleges in NederlandUniversity College Twente

Combineer techniek en sociale wetenschap

University College Twente is het enige University College in Nederland die technologie combineert met sociale wetenschappen. Techniek is geen doel op zich maar dient als middel om maatschappelijke problemen en de uitdagingen van een snel veranderende wereld op te lossen. Bij University College Twente wordt een nieuw soort ingenieur opgeleid.

Projectgericht onderwijs als basis

University College Twente studenten bestuderen complexe vraagstukken uit de samenleving in projecten waarbij vanuit verschillende perspectieven tot oplossingen wordt gekomen. Er is ter ondersteuning van het projectonderwijs een basisprogramma met vakgebieden en leerlijnen voor iedere student, waarbij iedereen eigen accenten legt.

Het programma is niet opgebouwd uit traditionele vakken en kent dan ook geen traditionele toetsen. Toetsing vindt plaats via 'real life assessments'. De nadruk ligt in het programma op coaching en het geven van feedback, gegeven door een team van hoog aangeschreven docenten. Ook de feedback van medestudenten via het werken in teamverband is essentieel.

Persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke en professionele groei door het uitdiepen van eigen interesses en vanuit ieders eigen passie zijn een belangrijk onderdeel van University College Twente.  Ook een 'personal pursuit' maakt deel uit van het programma. Iedere student krijgt de ruimte om een eigen terrein te kiezen (b.v. muziek, kunst, sport, taal)  waarin hij of zij goed is, zich wil verdiepen, verder bekwamen en wil uitblinken. Iedere student bouwt zijn of haar eigen portfolio op.

Leer University College Twente kennen

Wil je meer weten over University College Twente? Je vind alle informatie op de website van de Technology and Liberal Arts & Sciences (ATLAS) opleiding. Op deze website kun je ook meer informatie vinden over voorlichtingsevenementen of een dag meelopen met een ATLAS student. Op deze manier kun je zelf ervaren hoe het is om bij het University College van de enige campus universiteit van Nederland te studeren.